Nová akcia

12.10.2010 09:35

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.